SẢN PHẨM - Cung cấp thiết bị

Thiết bị công đoạn đóng bao xi măng
Thiết bị công đoạn đóng bao…

: 003
: 8,000,000,000 đ
: 12 tháng
: China, Optimize

Máy đóng bao 8 vòi
Máy đóng bao 8 vòi

: 002
: 1,800,000,000 đ
: 12 tháng
: China

Máng xuất xe Container
Máng xuất xe Container

: 001
: 800,000,000 đ
: 12 tháng
: Optimize

Thống kê truy cập
visitor counter script

Hỗ trợ trực tuyến
Hot Line: Mr. Thân
 Phone: 0905.305.449
--------------------------------------------------  
Kỹ thuật: Mr. Vương
 Phone: 0942.772.742