Hợp đồng cải tạo 2 máy đóng bao xi măng Đồng lâm

Ngày đăng: 21-09-2016

Hai máy đóng bao Công ty CP Xi Măng Đồng Lâm được cung cấp bởi nhà thầu SINOMA _ Trung Quốc. Sau khi được lắp đặt và hiệu chuẩn bởi chuyên gia Trung Quốc. Hai máy đóng bao không đạt yêu cầu như theo ký kết trong Hợp đồng. Qua đó Công ty Optimize tiến hành cải tạo nâng cấp máy đóng bao để đảm bảo các tính năng theo Hợp đồng đã ký kết. Sau khi máy đóng bao được nâng cấp cải tạo và chạy thử đều đạt các tính năng như Hợp đồng và biên bản nghiệm thu được ký kết ba bên giữa Optimize, xi măng Đồng Lâm và Sinoma.

 

Share |
TIN LIÊN QUAN

SẢN PHẨM

Thống kê truy cập
visitor counter script

Hỗ trợ trực tuyến
Hot Line: Mr. Việt
 Phone: 0935.512.677
--------------------------------------------------  
Kỹ thuật: Mr. Thái
 Phone: 0354789185