SẢN PHẨM - Thiết bị cân

Cân băng định lượng
Cân băng định lượng

: WF_OPTIMIZE
: 120,000,000 đ
: 12 tháng
: Optimize

Đầu cân định lượng JY500B1
Đầu cân định lượng JY500B1

: WF_JY500B1
: 25,000,000 đ
: 12 tháng
: China

Đầu cân NT 580A
Đầu cân NT 580A

: NT580A
: 12,700,000 đ
: 12 tháng
: CAS_KOREA

Đầu cân R30
Đầu cân R30

: R30
: 5,500,000 đ
: 12 tháng
: China

Đầu cân XK3101+
Đầu cân XK3101+

: XK3101+
: 7,000,000 đ
: 12 tháng
: China

Đầu cân XK3101N
Đầu cân XK3101N

: XK3101N
: 5,000,000 đ
: 12 tháng
: China

DANH MỤC SẢN PHẨM

Thống kê truy cập
visitor counter script

Hỗ trợ trực tuyến
Hot Line: Mr. Việt
 Phone: 0935.512.677
--------------------------------------------------  
Kỹ thuật: Mr. Thái
 Phone: 0354789185