SẢN PHẨM

Biến tần 3 pha 380V 7,5kw
Biến tần 3 pha 380V 7,5kw

: AC70 T3 7R5G/011P
: 6,500,000 đ
: 12 tháng
: China

Biến tần 3 pha 380V 5,5kw
Biến tần 3 pha 380V 5,5kw

: AC70 T3 5R5G/7R5P
: 5,900,000 đ
: 12 tháng
: China

Biến tần 3 pha 380V 3,7 kw
Biến tần 3 pha 380V 3,7 kw

: AC70 T3 3R7G/5R5P
: 4,350,000 đ
: 12 tháng
: China

Biến tần 3 pha 380V 2,2kw
Biến tần 3 pha 380V 2,2kw

: AC70 T3 2R2G/004P
: 3,620,000 đ
: 12 tháng
: China

Biến tần 3 pha 380V 1,5kw
Biến tần 3 pha 380V 1,5kw

: AC70 T3 1R5G/2R2P
: 3,300,000 đ
: 12 tháng
: China

Biến tần 3 pha 380V 0,75kw
Biến tần 3 pha 380V 0,75kw

: AC70 T3 R75G/1R5P
: 3,200,000 đ
: 12 tháng
: China

Biến tần 1 pha 220V 3,7kw
Biến tần 1 pha 220V 3,7kw

: AC70 S2 004G
: 5,070,000 đ
: 12 tháng
: China

Biến tần 1 pha 220V 2,2kw
Biến tần 1 pha 220V 2,2kw

: AC70 S2 2R2G
: 3,920,000 đ
: 12 tháng
: China

Biến tần 1 pha 220V 1,5kw
Biến tần 1 pha 220V 1,5kw

: AC70 S2 1R5G
: 3,220,000 đ
: 12 tháng
: China

Biến tần 1 pha 220V 0,75kw
Biến tần 1 pha 220V 0,75kw

: AC70 S2 R75G
: 3,020,000 đ
: 12 tháng
: China

Biến tần 3 pha 380V 3,7kw
Biến tần 3 pha 380V 3,7kw

: AC70E T3 004G
: 4,060,000 đ
: 12 tháng
: China

Biến tần 3 pha 380V 2,2kw
Biến tần 3 pha 380V 2,2kw

: AC70E T3 2R2G
: 3,440,000 đ
: 12 tháng
: China

Thống kê truy cập
visitor counter script

Hỗ trợ trực tuyến
Hot Line: Mr. Việt
 Phone: 0935.512.677
--------------------------------------------------  
Kỹ thuật: Mr. Thái
 Phone: 0354789185