SẢN PHẨM

Đầu cân định lượng JY500B1
Đầu cân định lượng JY500B1

: WF_JY500B1
: 25,000,000 đ
: 12 tháng
: China

Đầu cân NT 580A
Đầu cân NT 580A

: NT580A
: 12,700,000 đ
: 12 tháng
: CAS_KOREA

Loadcell DEF 200kg
Loadcell DEF 200kg

: DEF200
: 2,000,000 đ
: 12 tháng
: China

Loadcell HSX 100kg
Loadcell HSX 100kg

: HSX100
: 2,700,000 đ
: 12 tháng
: China

Đầu cân R30
Đầu cân R30

: R30
: 5,500,000 đ
: 12 tháng
: China

Đầu cân XK3101+
Đầu cân XK3101+

: XK3101+
: 7,000,000 đ
: 12 tháng
: China

Máy đóng bao hai vòi
Máy đóng bao hai vòi

: MDB2SP_LIME
: 210,000,000 đ
: 12 tháng
: Optimize

Đầu cân XK3101N
Đầu cân XK3101N

: XK3101N
: 5,000,000 đ
: 12 tháng
: China

Thiết bị công đoạn đóng bao xi măng
Thiết bị công đoạn đóng bao…

: 003
: 8,000,000,000 đ
: 12 tháng
: China, Optimize

Máy đóng bao 8 vòi
Máy đóng bao 8 vòi

: 002
: 1,800,000,000 đ
: 12 tháng
: China

Máng xuất xe Container
Máng xuất xe Container

: 001
: 800,000,000 đ
: 12 tháng
: Optimize

Encoder AUTONICS E50S8-300-3-T-24
Encoder AUTONICS E50S8-300-3-T-24

: ENCO AU
: Liên Hệ
:
:

Thống kê truy cập
visitor counter script

Hỗ trợ trực tuyến
Hot Line: Mr. Việt
 Phone: 0935.512.677
--------------------------------------------------  
Kỹ thuật: Mr. Thái
 Phone: 0354789185